2020 рік

2021 рік

Наказ від 31.05.2021 № 133-05 «Про встановлення вартості навчання студентів на 2021/2022 навчальний рік в коледжах ДВНЗ «ПДТУ»

Додатки 3-4 — Фахові молодші бакалаври, 1 курс (денна та заочна форми навчання)

Наказ від 12.05.2021 № 113-05 «Про встановлення вартості навчання студентів на 2021/2022 навчальний рік в коледжах ДВНЗ «ПДТУ» з додатками (2-3 курси денної та заочної форм навчання)